Het coronavirus: gevaarlijk voor zieken, ouderen en pensioenfondsen

Het coronavirus: gevaarlijk voor zieken, ouderen en pensioenfondsen

In december 2019 regio Wuhan in China startte de uitbraak van een nieuwe coronavirus. Het virus veroorzaakt de ziekte COVID-19 en tast vooral de zieken en ouderen, maar dus ook de pensioenfondsen. Hoe besmettelijk is het coronavirus voor pensioenfondsen en wat zijn de financiële risico’s?

De beleidsdekkingsgraad over heel 2019 was per eind december 104,1%. Het jaar 2019 begon goed met een dekkingsgraad van 106% per eind januari. De dekkingsgraad liep in maart wat achteruit, maar de situatie herstelde zich en de cijfers leken veelbelovend tot eind juli. In maand augustus en september kelderde de dekkingsgraad onder de kritieke grens van 100% door extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen. Denk hierbij aan de handelsoorlog tussen de VS en China, het uitstel van de Brexit, de crash van de Turkse lira en andere ontwikkelingen. Vanaf november krabbelde de dekkingsgraad weer op. We zijn 2020 moeizaam van start gegaan met een dekkingsgraad van 102,8% per eind januari.

Het coronavirus-effect: desastreuze gevolgen voor de dekkingsgraad

Aon waarschuwde vorige maand voor negatieve effecten van het coronavirus op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Een verklaring hiervoor is de angst voor het virus waardoor beleggers onrustig worden en rendementen teruglopen, maar ook door de deels stilliggende economie in China door het virus. Naast de uitbraak hebben we ook nog eens te maken met een afgekoelde economie die nauwelijks nog groeit. Vermogensbeheerders en analisten verwachten de komende jaren een gemiddeld rendement van 3% à 4%. Dit betekent dat Nederlandse pensioenfondsen rekening moeten houden met lagere rendementen.

Gevolgen lager rendement voor pensioendeelnemers

Door de aanhoudende negatieve ontwikkelingen in de wereld en vooral de lage rente wordt er gevreesd voor grotere gevolgen voor de pensioenen in 2020. Hoe langer de rente laag blijft, hoe hoger de kosten voor pensioenfondsen. Om dit op te vangen zullen de pensioenfondsen de pensioenpremies verhogen of de opbouwpercentages van pensioenen verlagen van 1,875% naar 1,5% tot 1,3%. Welk scenario zich dan ook afspeelt, de kosten voor het opbouwen van pensioen zullen stijgen voor werknemers en werkgevers.

Bedrijfstakpensioenfondsen op jacht door de dekkingsgraad

We hebben gezien dat de dekkingsgraad momenteel net boven de kritieke waarde uitkomt. De grotere pensioenfondsen zoals Zorg en Welzijn en het ABP bevinden zich echter nog onder de kritische  grens van 100%. Dit betekent dat het betalen van pensioenen voor werkgevers die zich niet bij het pensioenfonds hebben aangesloten niet op de wensenlijst staat van pensioenfondsen. De verwachting is dan ook dat pensioenfondsen de komende tijd actiever op zoek gaan naar bedrijven om aan te schrijven. Dit om de dekkingsgraad zo stabiel mogelijk te houden. Wat kunt u als werkgever hier tegen doen? Een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren.

Door een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren kunt u achterhalen of u onder een pensioenfonds valt. Is dat het geval? Maak op tijd afspraken met het pensioenfonds om schade te beperken. Bestaat uw bedrijf al enige tijd? Laat periodiek een validatie werkingssfeeronderzoek uitvoeren om uzelf te verzekeren dat er niets veranderd is aan uw situatie. Hoewel het zinnig is om in de huidige situatie desinfecterende handgel te gebruiken, lijkt het nog zinniger om als werkgever een werkingssfeeronderzoek uit te voeren. Blijf wel u handen wassen!

Over de schrijver