Onafhankelijkheid accountant in gevaar door samenloop werkzaamheden

Onafhankelijkheid accountant in gevaar door samenloop werkzaamheden

Een samenloop van activiteiten zoals wettelijke controles en juridisch advies is niet toegestaan. Dit kan namelijk een onafhankelijk oordeel van de accountant in gevaar brengen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in oktober 2018 een boete van € 165.000,- opgelegd aan organisatie EY. Toezichthouder AFM concludeert dat in 2015 en 2016 tegelijkertijd wettelijke controles en andere werkzaamheden zijn verricht bij cliënten van EY.

Onafhankelijk oordeel accountant

“Door een wettelijke controle te combineren met bijvoorbeeld juridisch advies of het leveren van controlediensten wordt de onafhankelijkheid van de accountant bedreigd.” schrijft de toezichthouder. “Bij een wettelijke controle van een jaarrekening van een organisatie van openbaar belang*, mag de verbonden accountantsorganisatie naast controlediensten geen andere werkzaamheden verrichten.”

Verzachtende omstandigheden

De constructieve opstelling van EY en de getroffen maatregelen om toekomstige risico’s te voorkomen, gelden als verzachtende omstandigheid voor het boetebedrag. “EY heeft interne processen verbeterd door deze voorvallen mee te nemen in interne trainingen en door ICT-systemen aan te passen. Het feit dat EY een significant deel van de verdiensten voor de niet-controlediensten aan betrokken cliënten heeft terugbetaald, is ook meegewogen.”

Volgens de AFM heeft EY van 16 juni 2015 tot en met 21 maart 2016 en van 28 april 2016 tot en met 7 maart 2017 vier wettelijke controles verricht, waarbij sprake was van een verboden samenloop met andere werkzaamheden.

*zoals beursgenoteerde bedrijven, verzekeraars en kredietinstellingen

Bron: Accountancy Vanmorgen

Over de schrijver