Video: Uitleg over werkingssfeeronderzoek

Video: Uitleg over werkingssfeeronderzoek

Wat is de bedrijfstakpensioenfonds toets of werkingssfeeronderzoek? Bekijk de video en krijg uitleg over werkingssfeeronderzoek.


 

In een notendop

Werkgevers en werknemers maken (in veel branches) collectief afspraken over arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken staan in een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin staan ook vaak bepalingen waaraan de pensioenregeling minimaal moet voldoen. Vaak dient de pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds te worden uitgevoerd. Deelname is verplicht voor elke werkgever en -nemer in de betreffende branche. Dus is het belangrijk voor u om te weten of uw onderneming onder een cao en BPF verplichtstelling valt. Als BPF deskundige toetsen wij de werkzaamheden aan de hand van de verplichtstelling. Op het moment dat die overeenkomen is vaak al duidelijk dat de verplichtstelling gegrond is.

In andere gevallen is het niet zo simpel en is uitgebreider onderzoek nodig. Ook hierbij is het van belang dat u een deskundige in de hand neemt, zodat het onderzoek op dezelfde wijze uitgevoerd kan worden als het BPF zou doen. Lees alles over werkingssfeeronderzoek hier

Interesse om zelf BPF deskundige te worden? Volg onze opleiding

Over de schrijver