arrow_drop_up arrow_drop_down

Over BPF en cao

Met of zonder aanmelding pensioenrecht opbouwen

Een opmerkelijk en onderbelicht aspect van het Nederlandse pensioenstelsel is het 'geen premie, wel recht'-principe. 


Dit principe geldt voor de verplichtgestelde bpf-en & houdt in dat een werknemer pensioenrechten opbouwt gedurende de periode dat hij onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld BPF valt, ook als hij niet door zijn werkgever is aangemeld bij dat BPF. Als de werkgever geen premie heeft afgedragen, kan het BPF deze premie met een terugwerkende kracht van wel 20 jaar vorderen bij de werkgever.

Pensioenfonds heeft de premie nodig

Wanneer later de werknemers of hun nabestaanden zich alsnog bij het pensioenfonds melden, en de werkgever misschien al lang niet meer bestaat, moet het pensioenfonds de rechten alsnog toekennen.

Actief op zoek door 'geen premie, wel recht'

Het 'geen premie, wel recht'-principe is een van de meest belangrijke redenen voor de BPF-en om actief op zoek te gaan naar werkgevers die onder de verplichtstelling vallen, maar nog niet bij het betreffende fonds zijn aangesloten. 

BPF, werkgever en adviseurs

Het onderzoek of een werkgever onder de verplichtstelling van een BPF valt, wordt het werkingssfeeronderzoek genoemd. Naast het BPF  heeft natuurlijk ook de werkgever er belang bij dat goed onderzocht wordt of de werkgever wel of niet onder de verplichtstelling van een BPF valt. Uit de praktijk blijkt dat adviseurs ook steeds vaker met deze problematiek te maken krijgen, omdat ze aansprakelijk kunnen worden gehouden. Werkingssfeeronderzoek in het kader van een mogelijke pensioenverplichtstelling wordt hierdoor steeds noodzakelijker. 

Premievordering met terugwerkende kracht

Indien een BPF er na verloop van jaren achter komt dat een werkgever onder de verplichtstelling valt, zal het BPF alsnog de premie proberen te innen voor de hele periode waarvoor dat het geval was. In het ergste geval zou zo'n premievordering voor het verleden het faillissement van de onderneming kunnen betekenen.

Bedrijfsactiviteiten veranderen constant, maar verplichtstellingen ook

Met andere woorden: wie al dan niet onder de bedrijfstak valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms disruptief, veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden om de zoveel tijd aangepast. Het is daarom verstandig om onderzoek naar de vraag van verplichtstelling jaarlijks te doen.

Problemen oplossen? Controleer uw werkingssfeerverklaring!

De audits van BPF-CAO Auditbureau bieden duidelijkheid en geven vertrouwen. Mits uit de audit blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is kan BPF-CAO Auditbureau met zijn deskundigen een volledig werkingssfeeronderzoek uitvoeren.

  • Krijg nu direct en duidelijk inzicht in de volledige werkingssfeerverklaring
  • Elimineer met onze BPF audit de grote aansprakelijkheidsrisico's
  • Ontvang hoogwaardige begeleiding en ondersteuning van BPF deskundigen

Naar onze diensten

Werkingssfeeronderzoek

A Unique Selling Point

A Unique Selling Point

A Unique Selling Point

Bekijk onze diensten

Werkingssfeeronderzoek


Opleiding BPF


Deskundige bijstand

BPF Compliant Audit