Alles wat u moet weten over Bpf

Alles over bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf)

Wat zijn bedrijfstakpensioenfondsen?

Dit is een pensioenfonds van werkgevers uit een bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht (of door de minister van SZW verplicht gesteld).

Wat doet een bedrijfstakpensioenfonds?

Een bedrijfstakpensioenfonds kan betekenen dat uw bedrijf verplicht aangesloten dient te zijn bij het Bpf uit uw bedrijfstak. Wanneer dit het geval is dient u aan het Bpf premie te betalen voor uw werknemers. Het Bpf regelt vervolgens de pensioen van al uw werknemers. 

Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht?

Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is deelname aan het Bpf verplicht wanneer het blijkt dat een bedrijf onder het Bpf had moeten vallen. Om dit te bepalen maken bedrijfstakpensioenfondsen gebruik van een werkingssfeer. Een werkingssfeer bevat de criteria (of verplichtstelling) waarmee een Bpf bepaalt of een bedrijf aangesloten dient te zijn. 


Werkingssfeer en verplichtstelling

Of bedrijven aangesloten dienen te zijn bij een BPF is in veel gevallen afhankelijk van de werkzaamheden die binnen de onderneming worden verricht. Welke werkzaamheden dat zijn wordt vastgesteld in de verplichtstelling. In een verplichtstelling staat op gedetailleerd niveau welke werkzaamheden leiden tot verplichte aanmelding. Als uw onderneming behoort tot een branche waarvoor een verplichtstelling geldt, dan is de kans groot dat de verplichtstelling ook voor u zal gelden. 


Een verplichtstelling komt tot stand als de meerderheid van de werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde branche daartoe een verzoek doen aan de minister van Sociale Zaken.


Valt u onder een verplichtstelling?

Of u als werkgever onder een verplichtstelling valt blijkt uit een werkingssfeeronderzoek. Dit is een onderzoek waarbij de criteria zoals die in de verplichtstelling zijn omschreven worden vergeleken met de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld de loonsom, omzet, werkzaamheden en/of de gewerkte uren zijn. 


WAADI-codering als aanleiding aanschrijving BPF

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Op grond van de aard van (een deel van) uw werkzaamheden heeft de KvK u een zogeheten WAADI-codering gegeven. Een statistisch gegeven, meer niet.


Voor het bedrijfstakpensioenfonds in uw branche is de codering aanleiding genoeg om contact met u op te nemen; misschien is dat al gebeurd.

Voorkom aansprakelijkheid met een werkingssfeeronderzoek

Een Bpf vereist specifieke juridische expertise van de persoon die dit uitvoert. Deze specialistische expertise is nodig omdat conclusies uit het werkingssfeeronderzoek indien nodig tot aan de Hoge Raad in stand moeten blijven. Daarnaast blijk uit de praktijk dat adviseurs  aansprakelijk kunnen worden gehouden. Het is daarom raadzaam om het onderzoek onafhankelijk te laten uitvoeren door een specialistische partij. 

Bedrijfstakpensioenfondsen actiever met aanschrijven

Wanneer een werknemer zich aanmeldt bij een Bpf en de werkgever blijkt onder de verplichtstelling te vallen, heeft de werknemer alsnog recht op pensioen. Dit ondanks dat er geen premie is betaald door de werkgever. 


Het 'geen premie, wel recht'-principe is een van de meest belangrijke redenen voor een Bpf om actief op zoek te gaan naar werkgevers die onder de verplichtstelling vallen, maar nog niet bij het betreffende fonds zijn aangesloten.  Als de werkgever geen premie heeft afgedragen, kan het Bpf alsnog de premie met een terugwerkende kracht van wel 20 jaar vorderen bij de werkgever. Naast de premie wordt ook de opgelopen schade door het Bpf in rekening gebracht. Deze financiële sancties kunnen ingrijpende gevolgen voor uw bedrijf. 

Bedrijfsactiviteiten veranderen constant, maar verplichtstellingen ook

Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Het is daarom verstandig om het reeds uitgevoerde werkingssfeeronderzoek periodiek te laten valideren.

Bpf gerelateerde diensten

Werkingssfeeronderzoek


Opleiding BPF deskundige

Deskundige bijstand

BPF Compliant Audit

arrow_drop_up arrow_drop_down