Tarieven pensioenadvies BPF en CAO

Onze beloning wordt altijd vooraf gecommuniceerd. U kunt kiezen voor een beloning op basis van urendeclaratie of een vaste prijs. Vaak kunt u al snel een deel van onze advieskosten terugverdienen door ons advies.

Tarieven BPF-CAO Auditbureau

Op deze pagina krijgt u inzicht in de tarieven. Hou er rekening mee dat een vaste prijsafspraak in de meeste gevallen mogelijk is. Sowieso is de eerste afspraak altijd zonder kosten. Wij starten pas met onze werkzaamheden als er akkoord is over de kosten. Geen verrassingen achteraf dus.

Uurtarieven werkzaamheden

Wij werken op een op uurloon gebaseerd honorarium dat afhankelijk is van de ervaring en expertise van de behandelaar.  

  • € 278,- -  Senior pensioenconsultant of Pensioenjurist 

  • € 278,-  - Gecertificeerd BPF deskundige, Pensioenconsultant of Actuarieel consultant

Werkingssfeeronderzoek 

  • Werkingssfeeronderzoek op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 
  • € 995,- - Quickscan werkingssfeer*  

* Het doel van een Quickscan is om in hoofdlijnen te onderzoeken of er mogelijk sprake is van deelname aan een verplichte cao en/of bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij wordt beperkt onderzoek gedaan tot maximaal 5 uur waarbij gekeken wordt naar de werkzaamheden en/of activiteiten die door een bedrijf worden uitgevoerd. De resultaten van een Quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreider werkingssfeeronderzoek.


BPF Compliant Audit (klantenportefeuille van accountants)

  • Fase 1 - Sneltoets - € 25,- per klantendossier 
  • Fase 2 - Kwalitatieve toets - € 495,- per werkgever met mogelijk BPF risico   
  • Fase 3 - Kwantitatieve toets - op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 


Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw.

Meer weten over de BPF Compliant Audit?