Tarieven

Tarieven BPF-CAO Auditbureau

Uurtarieven werkzaamheden

Wij werken op een op uurloon gebaseerd honorarium dat afhankelijk is van de ervaring en expertise van de behandelaar.  

  • € 265,- -  Senior pensioenconsultant/Pensioenjurist 

  • € 265,-  - Gecertificeerd BPF deskundige/ Pensioen-/ Actuarieel consultant

Werkingssfeeronderzoek 

  • Werkingssfeeronderzoek op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 
  • € 995,- - Quickscan werkingssfeer*  

* Het doel van een Quickscan is om in hoofdlijnen te onderzoeken of er mogelijk sprake is van deelname aan een verplichte cao en/of bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij wordt beperkt onderzoek gedaan tot maximaal 5 uur waarbij gekeken wordt naar de werkzaamheden en/of activiteiten die door een bedrijf worden uitgevoerd. De resultaten van een Quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreider werkingssfeeronderzoek.


BPF Compliant Audit (klantenportefeuille van accountants)

  • Fase 1 - Sneltoets - € 25,- per klantendossier 
  • Fase 2 - Kwalitatieve toets - € 495,- per werkgever met mogelijk BPF risico   
  • Fase 3 - Kwantitatieve toets - op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 


Alle tarieven zijn exclusief:

* Reiskosten en reistijd conform uurtarief betreffende adviseur;
* 6% kantoorkosten en BTW.

Een vaste prijsafspraak is mogelijk vanaf 20 adviesuren.

Vraag meer informatie op over de BPF Compliant Audit