Tarieven

Tarieven BPF-CAO Auditbureau

Uurtarieven werkzaamheden

Wij werken op een op uurloon gebaseerd honorarium dat afhankelijk is van de ervaring en expertise van de behandelaar.  

  • € 265,- -  Senior pensioenconsultant/Pensioenjurist 

  • € 265,-  - Gecertificeerd BPF deskundige/ Pensioen-/ Actuarieel consultant

Werkingssfeeronderzoek

  • € 995,- - Quickscan werkingssfeer*    
  • Werkingssfeeronderzoek op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 

Het doel van een Quickscan is om in hoofdlijnen te onderzoeken of er mogelijk sprake is van deelname aan een verplichte cao en/of bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij wordt een beperkt onderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar de werkzaamheden en/of activiteiten die door een bedrijf worden uitgevoerd. De resultaten van een Quickscan kunnen aanleiding zijn tot een uitgebreider werkingssfeeronderzoek.


BPF Compliant Audit (klantenportefeuille van accountants)

  • Fase 1 - Sneltoets - € 25,- per klantendossier 
  • Fase 2 - Kwalitatieve toets - € 495,- per werkgever met mogelijk BPF risico   
  • Fase 3 - Kwantitatieve toets - op uurbasis (vooraf kunnen wij een indicatie geven van de benodigde uren) 


Alle tarieven zijn exclusief:

* Reiskosten en reistijd conform uurtarief betreffende adviseur;
* 6% kantoorkosten en BTW.

Een vaste prijsafspraak is mogelijk vanaf 20 adviesuren.

Vraag meer informatie op over de BPF Compliant Audit

arrow_drop_up arrow_drop_down