arrow_drop_up arrow_drop_down

Voor accountants

BPF Compliant Audit

BPF-CAO Auditbureau helpt u graag met het compliant maken van uw gehele portefeuille en brengt de BPF risico's in kaart.

Wat als een cliënt een BPF aanschrijving krijgt?

Ons handige stappenplan biedt u handvatten in het geval een van uw cliënten een BPF aanschrijving heeft ontvangen.

Werkingssfeeronderzoek

Wij kunnen naast de BPF Compliant Audit op uw portefeuille ook voor een van uw cliënten een werkingssfeeronderzoek uitvoeren.

Word zelf BPF deskundige

Specialiseer uzelf in het BPF landschap! Volg de opleiding tot BPF deskundige van Nederlands Pensioenbureau Legal.

Wat zegt de NV COS over pensioenen?

Wij lichten enkele zaken van de NV COS 250, 315 en 500 uit, vanwege hun betrekking op de pensioenswereld.

Waar staat NV NOCLAR voor?

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations, wat inhoudt: het niet naleven van wet- en regelgeving. 

Waarom is juiste aansluiting bij een BPF zo belangrijk?

Werkgevers en hun adviseurs lopen grote aansprakelijkheidsrisico’s vanwege de impact die de

Wet verplichte deelneming in een BPF 2000 op een onderneming heeft.


Mocht de onderneming van uw cliënt verkeerd of onterecht niet aangesloten zijn bij een BPF, kan dit enorme materiële gevolgen hebben. Het werkingssfeeronderzoek helpt om de juiste conclusie te verbinden over BPF aansluiting. Helaas blijkt de kwaliteit van werkingssfeeronderzoeken vaak onvoldoende te zijn.


Elimineer uw risico en laat de werkingssfeerverklaring controleren! Onze kritische en deskundige blik helpt u met de juiste conclusies én een passende vervolgstrategie.

het belang van een audit

verkeerde bedrijfstakpensioenfonds

Enorme materiële gevolgen voor werkgever en uzelf

De materiële gevolgen die wij hierboven benoemen kunnen voor de onderneming faillissement betekenen.


In het geval dat een onderneming wél onder de verplichtstelling van een BPF valt, zal het betreffende BPF de onderneming met terugwerkende kracht aansluiten. Achterstallige pensioenpremies dienen afgedragen te worden een het BPF. Dit kan met terugwerkende kracht tot wel 20 jaar terug in de tijd zijn.


Hierbij kan de accountant in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld, als blijkt dat er bijvoorbeeld niet gehandeld is volgens de Nadere Voorschriften Controlestandaarden

.

Zet ons als deskundige hulp in

Vraag uw BPF Compliant Audit aan