Pensioen consultancy voor accountants

BPF-CAO Auditbureau ondersteunt accountants en administratiekantoren. 

Door een goede samenwerking kunnen u en wij de cliënt van dienst zijn.

Pensioen consultancy diensten voor accountants

Werkingssfeer-onderzoek

Het aantal werkgevers dat niet bij een BPF is aangesloten maar dit wel zou moeten zijn, is opvallend hoog! Laat een werkingssfeeronderzoek uitvoeren om mogelijke schade te beperken.

BPF Compliant Audit

Wilt u de BPF risico's in kaart brengen van uw gehele portefeuille om de mogelijke schade te beperken? Wij kunnen u helpen met het compliant maken van uw portefeuille. Schakel onze hulp in. 

Hoe kan ik als accountant schade voorkomen of beperken?

Om hoge kosten te voorkomen controleren BPF-en tegenwoordig proactief of bedrijven niet verplicht bij een BPF aangesloten hadden moeten zijn. Als accountant kunt u schade voor u en uw cliënt op twee manieren beperken en/of voorkomen.


  • Zelf BPF deskundige worden

Wij zijn gecertificeerd om u op te leiden tot een zelfstandige BPF deskundige. Hierna kunt u uw cliënten bijstaan op BPF gebied. Bij twijfel kunt u ons als onafhankelijke, deskundige partij inschakelen.


  • BPF Compliant Audit laten uitvoeren

In 3 fases maken wij uw gehele portefeuille compliant. Ook is er de mogelijkheid om een passende vervolgstrategie te bespreken voor de werkgevers die onterecht niet zijn aangesloten bij een BPF.

Waarom is juiste aansluiting bij een BPF zo belangrijk voor mij en mijn cliënten?

Werkgevers en hun adviseurs lopen grote aansprakelijkheidsrisico’s vanwege de impact die de Wet verplichte deelneming in een BPF 2000 op een onderneming heeft.


Mocht de onderneming van uw cliënt verkeerd of onterecht niet aangesloten zijn bij een BPF, kan dit ingrijpende materiële gevolgen hebben. Het betreffende BPF kan de onderneming met terugwerkende kracht aansluiten. Achterstallige pensioenpremies dienen afgedragen te worden. Dit kan met terugwerkende kracht tot wel 20 jaar terug in de tijd zijn.

 

U kunt als accountant aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat er niet gehandeld is volgens de Nadere Voorschriften Controlestandaarden. U kunt dit voorkomen met het adviseren van een werkingssfeeronderzoek aan uw cliënten.

Stappenplan BPF aanschrijving

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme werkgevers.NV NOCLAR


NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie.

NV COS


De Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants heeft gedragscodes vastgelegd in onder andere Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS).
Heeft u direct een vraag?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!