Pensioenadvies Bpf

Onafhankelijk pensioenadvies voor werkgevers en accountants

over verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen

Advies bedrijfstakpensioenfonds

Bpf staat voor bedrijfstakpensioenfonds. Een Bpf is een pensioenfonds van werkgevers uit een bepaalde bedrijfstak. Deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is vaak verplicht. Of de verplichtstelling ook voor uw organisatie van toepassing is, zoeken wij voor u uit.

Voorkom aansprakelijkheid met een werkingssfeeronderzoek

Een Bpf-onderzoek vereist specifieke juridische expertise van de persoon die dit uitvoert. Deze expertise is nodig omdat conclusies uit het werkingssfeeronderzoek indien nodig tot aan de Hoge Raad in stand moeten blijven. Uit de praktijk blijkt dat adviseurs aansprakelijk kunnen worden gehouden. Het is daarom raadzaam om het onderzoek onafhankelijk te laten uitvoeren door een specialistische partij. 

Bedrijfstakpensioenfondsen actiever met aanschrijven

Wanneer een werknemer zich aanmeldt bij een Bpf en de werkgever blijkt onder de verplichtstelling te vallen, heeft de werknemer alsnog recht op pensioen. Dit ondanks dat er geen premie is betaald door de werkgever. Het 'geen premie, wel recht'-principe is een van de meest belangrijke redenen voor een Bpf om actief op zoek te gaan naar werkgevers die onder de verplichtstelling vallen, maar nog niet bij het betreffende fonds zijn aangesloten.  Als de werkgever geen premie heeft afgedragen, kan het Bpf alsnog de premie met een terugwerkende kracht van wel 20 jaar vorderen bij de werkgever. Naast de premie wordt ook de opgelopen schade door het Bpf in rekening gebracht. Deze financiële sancties kunnen ingrijpende gevolgen voor uw bedrijf.


Bedrijfsactiviteiten veranderen constant, maar verplichtstellingen ook

Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Het is daarom verstandig om het reeds uitgevoerde werkingssfeeronderzoek periodiek te laten valideren.

Pensioenadvies Bpf aanvragen

Wat is een bedrijfstakpensioenfonds?

Voor diverse bedrijfstakken in Nederland geldt dat ondernemingen, die daarin werkzaam zijn, verplicht worden de werknemers aan te melden bij het in de bedrijfstak geldende pensioenfonds. Een bedrijfstakpensioenfonds voert de pensioenregeling uit voor een bepaalde bedrijfstak zoals bouw, metaal of zorg. 

Is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht?

Op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) is deelname verplicht wanneer blijkt dat een bedrijf onder het Bpf valt. Om dit te bepalen maken bedrijfstakpensioenfondsen gebruik van een werkingssfeer. Een werkingssfeeronderzoek bevat de criteria (of verplichtstelling) waarmee een Bpf bepaalt of een bedrijf aangesloten dient te zijn. 


Werkingssfeer en verplichtstelling Bpf

Moet een bedrijf aangesloten zijn bij een BPF? Dat is in veel gevallen afhankelijk van de werkzaamheden die worden verricht. Welke werkzaamheden dat zijn, wordt vastgesteld in de verplichtstelling. In een verplichtstelling staat op gedetailleerd niveau welke werkzaamheden leiden tot verplichte aanmelding. Als uw onderneming behoort tot een branche waarvoor een verplichtstelling geldt, dan is de kans groot dat de verplichtstelling ook voor u geldt.


Valt u onder een verplichtstelling?

Of u als werkgever onder een verplichtstelling valt blijkt uit een werkingssfeeronderzoek. Dit is een onderzoek waarbij de criteria zoals die in de verplichtstelling zijn omschreven worden vergeleken met de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld de loonsom, omzet, werkzaamheden en de gewerkte uren zijn. 


WAADI-codering als aanleiding aanschrijving BPF

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs. Op grond van de aard van (een deel van) uw werkzaamheden heeft de KvK u een zogeheten WAADI-codering gegeven. Voor het bedrijfstakpensioenfonds in uw branche is de codering aanleiding genoeg om contact met u op te nemen; misschien is dat al gebeurd.Verplicht aansluiten? Doe een werkingssfeeronderzoek

BPF Compliant Audit voor pensioenadvocaten en accountants