Jurisprudentie en wetgevin​g

Bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer.

Jurisprudentie en wetgeving voor BPF-gerelateerde zaken. 

Over bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer is veel wetgeving en rechtspraak gepubliceerd. Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen. 

Jurisprudentie en wetgeving voor BPF-gerelateerde zaken

Over bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer is veel wetgeving en rechtspraak gepubliceerd. Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

arrow_drop_up arrow_drop_down