arrow_drop_up arrow_drop_down

BPF Compliant Audit

Is uw portefeuille compliant?

Het is van belang om uw portefeuille compliant te maken. In samenwerking met u screenen wij op basis van een voorselectie de werkgevers die mogelijk onder een BPF verplichtstelling vallen. Dit doen wij in drie fases. Door onze ervaring in het BPF landschap kunnen wij inschatten hoe groot het percentage is dat een BPF risico loopt. De cijfers vindt u terug in onze infographic hieronder.

Uitleg over de fases

Handig! Met onze infographic ziet u in één oogopslag

wat wij doen tijdens de BPF Compliant Audit!

infographic BPF Compliant Audit
Infographic BPF Compliant Audit

Fase 1: Quickscan

In fase 1 screenen wij een bestand van geselecteerde werkgevers. Hieruit volgt een schriftelijke rapportage en nabespreking. Naar verwachting loopt 9% van de gescreende werkgevers een BPF risico.

Fase 2: Kwalitatieve toets (per werkgever)

De werkgevers met mogelijke BPF verplichting gaan door naar fase 2, waar de activiteiten van de werkgever vergeleken worden met de werkzaamheden volgens de BPF verplichtstelling. Bij 3,6% van de werkgevers blijft het BPF risico bestaan.

Fase 3: Kwantitatieve toets

Fase 3 bestaat uit de analyse van het hoofdzakelijkheidscriterium. Dit leidt samen met een bespreking tot de definitieve conclusie en rapportage. Onze ervaring is dat bijna 2% van de werkgevers onterecht niet is aangesloten bij een BPF.

Na afronding van de drie fases evalueren we het gehele traject met u. Ook is er de mogelijkheid om een passende vervolgstrategie te bespreken voor de werkgevers die onterecht niet zijn aangesloten bij een BPF.

Blijf BPF Compliant met onze portefeuillecheck!

Het is van belang dat u up-to-date blijft met uw portefeuille. Door wetgeving kunnen BPF aansluitrisico's en verplichtingen wijzigen. Wij kunnen elk jaar een derde van uw portefeuille controleren, zo is in drie jaar tijd uw volledige portefeuille gescand.

Bekijk onze tarieven