BPF Compliant Audit

Wilt u de BPF risico's in kaart brengen van uw gehele portefeuille om de mogelijke schade te beperken? Schakel onze hulp in.

BPF Compliant Audit voor accountantss en adviseurs

Het is van belang om uw portefeuille compliant te maken. In samenwerking met u screenen wij op basis de werkgevers die mogelijk onder een BPF verplichtstelling vallen. Dit doen wij in drie fases.


Na afronding evalueren we het gehele traject met u. Ook is er de mogelijkheid om een passende vervolgstrategie te bespreken voor de werkgevers die onterecht niet zijn aangesloten bij een BPF.

Fase 1: Snel toets

In de Snel toets screent onze

BPF deskundige een bestand van geselecteerde werkgevers in clusters op basis van de gestelde conclusie (wel of geen BPF verplichtstelling) en valideren deze waar mogelijk. Hieruit volgt een schriftelijke rapportage en nabespreking. Naar verwachting loopt 9% van de gescreende werkgevers een BPF risico. 

De werkgevers die een BPF risico lopen, worden getoetst in fase 2.

Fase 2: Kwalitatieve toets

De werkgevers met mogelijke BPF verplichting gaan door naar fase 2,

De activiteiten van de werkgevers met mogelijk BPF risico worden tijdens deze fase vergeleken met de werkzaamheden beschreven in de BPF verplichtstelling. Naar verwachting blijft bij 3,6% van de werkgevers het BPF risico bestaan.

De werkgevers waarbij het BPF risico blijft bestaan, gaan naar de kwantitatieve toets in fase 3.

Fase 3: Kwantitatieve toets

Bij de overgebleven werkgevers analyseert de BPF deskundige in fase 3 het hoofdzakelijkheidscriterium.  Dit leidt samen met een bespreking tot de definitieve conclusie en rapportage. Onze ervaring is dat bijna 2% van de werkgevers onterecht niet is aangesloten bij een BPF. Na afronding van fase 3 evalueren we het complete traject.

Onze werkwijze

in één oogopslag

Wij zijn altijd vooraf helder over onze werkzaamheden en de kosten die daaraan verbonden zijn. Download de infographic en bekijk wat wij doen tijdens de BPF Compliant Audit.

Heeft u hierna vragen? Bel 085 130 11 39 voor een advies op maat.