Pensioenadvies werkgever

Bent u als werkgever op zoek naar pensioenadvies? Onze deskundigen gaan een stap verder dan andere pensioenadviseurs? Heeft u een conflict met een BPF? Bevindt u zich in een situatie waarin damage control van toepassing is? Samen met u bedenken we een strategie om de problemen op te lossen. 

Pensioenadvies voor werkgevers

  •  Uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken tot op de punt en komma
  • Opstellen berekeningen en actuariële verklaringen
  • Verhalen van de schade voor werkgevers op aansprakelijke partijen
  • Overleg met verzekeraars over afwikkeling lopende pensioenregelingen
  • Bemiddeling tussen BPF en werkgevers

Werkingssfeeronderzoek

Het aantal werkgevers dat niet bij een BPF is aangesloten, maar dit wel zou moeten zijn, is opvallend hoog! Laat een werkingssfeeronderzoek uitvoeren om mogelijke schade te beperken.


Stappenplan BPF

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met slimme aandachtspunten voor werkgevers.


Waarom is een werkingssfeeronderzoek verstandig voor werkgevers?

Wanneer een werknemer aantoont dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een BPF valt, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. De BPF maakt in deze situatie hoge kosten die verhaald worden op de werkgever. Om de kosten te voorkomen controleren BPF-en proactief of bedrijven niet verplicht bij het BPF aangesloten hadden moeten zijn.


Om zulke ingrijpende gevolgen te voorkomen adviseren wij u om preventief een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. De kosten hiervan is maar een fractie van de rekening die u van het BPF kunt krijgen. 

Ik ben aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Wat moet ik doen?

Wanneer blijkt dat uw onderneming niet is aangesloten bij een BPF terwijl dit verplicht is, of bij het verkeerde BPF aangesloten is, kan dit ingrijpende financiële gevolgen hebben. Het BPF zal de onderneming dan met terugwerkende kracht aansluiten. Dit houdt in dat de achterstallige pensioenpremies afgerekend dienen te worden aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds kan daarbij tot wel 20 jaar terug in de tijd gaan. Daarnaast zal het pensioenfonds een aanvullende koopsom vragen in verband met onder andere de lage rentestand. 


Zorg voor zekerheid en laat een BPF deskundige het onderzoek uitvoeren. De problemen zijn veel groter als onterecht wordt geconcludeerd dat u niet onder een BPF valt en later alsnog moet aansluiten. Mocht u inderdaad een risico lopen, dan zoeken wij een passende oplossing in samenwerking met uw accountant. 

Voorbeeld aanschrijving BPF

Werkgever verkoopt brillenkokers. De metalen koker wordt geproduceerd in China en wordt per container aangevoerd bij een stoffeerbedrijf in Nederland. Van leer of stof doet dit bedrijf er een hoesje om en levert de afgewerkte brillenkokers direct aan de groothandel die deze distribueert over verschillende winkels.


Werkgever beschouwt zichzelf als verkooporganisatie. Accountmanagers in Nederland, Frankrijk en Duitsland onderhouden de contacten met de groothandels. Ook leveren zij rechtstreeks aan grootwinkelbedrijven. In Nederland worden de textiele en leren hoesjes ontwikkeld en getekend. 


Het BPF textiel meldt zich. Omdat de onderneming textiel (doet) vervaardigt wordt er verondersteld dat de onderneming onder deze verplichtstelling valt. De stelling van het pensioenfonds blijkt uiteindelijk juist te zijn. Door waardeoverdracht vanuit de bestaande pensioenregeling en het aansprakelijk stellen van de pensioenadviseur van de onderneming is de schade tot een minimum weten te beperken.

Voorbeeld aanschrijving cao

Onderneming “Polycon” is 8 jaar geleden opgericht en telt 185 werknemers. Het bedrijf produceert medisch apparatuur. De onderneming is geen lid van geen enkele werkgeversorganisatie wat betekent dat er geen cao verplichting geldt. Mede hierom heeft de oprichter van “Polycon” eigen afspraken gemaakt met de werknemers en een eigen cao gehanteerd. De oprichter heeft aan het begin navraag gedaan bij de Arbeidsinspectie (het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) of het bedrijf onder een algemeen verbindend cao valt. Dit was 8 jaar geleden niet het geval. 


De afgelopen 4 jaar is het bedrijf enorm gegroeid en nieuwe bedrijfsactiviteiten aangenomen. Hierdoor valt het bedrijf onder de werkingssfeer van een nieuwe cao wat algemeen verbindend is verklaard. Deze is 3 jaar geleden opgesteld. Voor de onderneming betekent dit 185 loonvorderingen doorvoeren voor de afgelopen 3 jaar om aan de nieuwe cao te voldoen. 


Naast de algemeen verbindende cao valt het bedrijf sinds 3 jaar ook onder een specifieke BPF. Voor de onderneming betekent dit alsnog afdragen van premies aan STIPP: 


3 jaar x 12% x €1.000.000 = €360.000


Dit brengt grote ontevredenheid met zich mee onder de werknemers waardoor productiviteit achteruit gaat met verlies als gevolg. Daarnaast is de organisatie een enorm bedrag kwijt waardoor komende groeiplannen voorlopig geschrapt worden. 

Hoe had u dit kunnen voorkomen? 

Bedrijfsvoering is aan verandering onderhevig. Hierdoor kan de aansluiting van uw organisatie bij het juiste BPF/cao wijzigen, met mogelijk ingrijpende gevolgen.


Dit kunt u voorkomen door regelmatig een (validatie) werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren.

Heeft u direct een vraag?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!