Werkingssfeeronderzoek

Onderzoek naar verplichte deelname pensioenfonds.

Op basis van verplichtstelling BPF of CAO.

Werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfonds

Werkingssfeer en de verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen zijn heel belangrijk.
Het is vaak complexe materie die grote (financiële) gevolgen voor bedrijven kan hebben.
Schakel daarom op tijd een BPF-specialist in.

Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Bij het werkingssfeeronderzoek vergelijken wij de werkzaamheden binnen de onderneming met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstelling van een pensioenfonds (werkingssfeerbepaling) zijn omschreven. Deze vergelijking maken wij onder andere op basis van uitingen op de website, uittreksel van KvK, de statuten van de onderneming, sectorindeling en een uitgebreide inventarisatie. Iser een hoofdzakelijkheidscriterium aanwezig binnen het pensioenfonds? Dan kijken we ook naar de loonsom, omzet en de gewerkte uren. 

Preventief / validatie werkingssfeeronderzoek uitvoeren

Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten voeren, kunt u de risico's van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) in kaart laten brengen. Deelname kan door een BPF met terugwerkende kracht worden gevorderd. Daarom is het van belang om te bepalen sinds wanneer u de werkzaamheden in het kader van de verplichtstellingsbeschikking verricht en/of de verplichtstellingsbeschikking in de loop der tijd gewijzigd is. 

 

Het goed in kaart brengen van het risico van terugwerkende kracht, is een belangrijk onderdeel van een uitgebreid werkingssfeeronderzoek. Jurisprudentie toont aan dat dit risico tot vele jaren terug kan gaan. 

Heeft u al een aanschrijving van een bedrijfstakpensioenfonds?

Wanneer u al bent gesignaleerd door een BPF is het van cruciaal belang om uw strategie te bepalen voordat u gegevens aanlevert. Het aanleveren van gegevens hoeft u in beginsel alleen te doen als het duidelijk is dat u onder de werkingssfeer valt. 


Het is raadzaam om onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer als tegenhanger van het onderzoek dat het BPF reeds heeft gedaan. Zowel uw eigen pensioenadviseur als het BPF zijn uiteraard niet onafhankelijk. 


Uit het werkingssfeeronderzoek volgt een van deze drie conclusies:

1. Aansluiten is niet verplicht;

2. Aansluiting is verplicht;

3. Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel.


De laatste uitkomst, namelijk 'Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel' is niet altijd te vermijden. In het uiterste geval is het eerste aanleg aan de kantonrechter om hier een oordeel over te geven. U bent volgens art. 4 Wet Bpf 2000 verplicht naar de uitkomsten van het onderzoek te handelen, ongeacht de gevolgen voor de bedrijfsvoering. 

"Geen premie, wel pensioen" voor de werknemer

Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een BPF had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. Het BPF zal de schade die hier uit voortvloeit verhalen op de werkgever. Een niet aangesloten werkgever is dus een groot risico voor een BPF.

Werkingssfeeronderzoek aanvragen

Voor werkgevers, accountants en pensioenadviseurs

Werkgever

Als werkgever dient u volledig te kunnen vertrouwen op het uitgevoerde werkingssfeeronderzoek en de hieraan verbonden conclusie door uw accountant of adviseur. Bestaat er twijfel? Vermijd risico's en laat een eerder afgegeven weringssfeeronderzoek door ons auditen. Dit biedt u de maximale zekerheid. 


Accountant

Uw klant is aangeschreven door een BPF. Als accountant kunt u ons inschakelen om een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren voor uw klant. Bij het onderzoek trekken we samen met u op.


Pensioenadviseur

Bij complexe BPF-vraagstukken kunnen wij u helpen variërend van een second opinion door een audit op uw rapport, tot het volledig uitvoeren van het werkingssfeeronderzoek. 

Kosten van een werkingssfeeronderzoek

De kosten van een werkingssfeeronderzoek zijn sterk afhankelijk van het type onderzoek en de tijdsduur hiervan. Na een eerste indruk van uw casus kunnen wij een schatting maken van de kosten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw casus te bespreken. 

Waarom BPF-CAO Auditbureau?

De kwaliteit van het werkingssfeeronderzoek is essentieel gezien het complexe, juridische terrein waarop dit zich afspeelt. Met 30 jaar ervaring op de juridische en actuariële achtergrond van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke werkingssfeeronderzoek.

Ervaringen klanten

Werkgever
"Alles in huis om te ondersteunen in BPF vraagstukken, hoe complex ook."
Accountant
"Houvast in het complexe landschap van bedrijfstakpensioenfondsen."
Werkgever
"Ondersteuning, een stappenplan en inzicht. Super audit en begeleiding."

Advies op maat? Vraag een offerte aan. Wij helpen u graag verder.