arrow_drop_up arrow_drop_down

Werkingssfeeronderzoek

 Voorkom het "Geen premie, wel pensioen" principe

Wat is een werkingssfeeronderzoek?

Het werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in het hoofdzakelijkheidscriterium zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.

Preventief werkingssfeeronderzoek uitvoeren

Door preventief een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren kunt u de risico's van een aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds in kaart laten brengen. Jurisprudentie* toont aan dat het risico op deelname bij een bedrijfstakpensioenfonds tot wel 20 jaar terug kan gaan, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor uw business. 


Bovenstaand hebben we het kort gehad over de criteria die bedrijfstakpensioenfondsen kunnen stellen tijdens een werkingssfeeronderzoek, namelijk: loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren. Stel u gaat uitbreiden en wilt een nieuw bedrijfstak of product lanceren. Het is mogelijk dat wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat uw bedrijf hierdoor onder een andere bedrijfstakpensioenfonds valt.Wanneer er iets veranderd in de genoemde criteria voor uw bedrijf, is het raadzaam om een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren. 


Het preventief laten uitvoeren van een werkingssfeeronderzoek is nog belangrijker voor bedrijven die in een nichemarkt actief zijn. Nederland telt momenteel 80 bedrijfstakpensioenfondsen, waarvan 68 verplicht zijn gesteld. Voor een bedrijf in een nichemarkt kan het onduidelijk zijn of er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds.


*ECLI:NL:RBROT:2018:6205 | ECLI:NL:RBMNE:2015:7254 | ECLI:NL:GHARL:2017:3886 | ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3912 

Werkingssfeeronderzoek uitvoeren na aanschrijving BPF

Verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) volgt uit de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren na dat u door een BPF bent aangeschreven, kunt u beter vermijden. Wanneer u een brief krijgt van een BPF met deze mededeling, bent u verplicht hierop te reageren.


"Geen premie, wel pensioen."


Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een BPF had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. De BPF maakt in deze situatie hoge kosten die verhaald worden op de werkgever. Om de kosten te voorkomen controleren BPF-en pro-actief of bedrijven niet verplicht bij het BPF aangesloten hadden moeten zijn.


Een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren na dat u door een BPF bent aangeschreven brengt meer mogelijke risico's en onzekerheid met zich mee. Daarnaast bent u volgens art. 4 Wet Bpf 2000 verplicht naar de uitkomsten van het onderzoek te handelen, ongeacht de gevolgen voor uw business. 


Uit het werkingssfeeronderzoek volgt een van deze drie conclusies:

1. Aansluiten is niet verplicht;

2. Aansluiting is terecht;

3. Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel.

Werkingssfeeronderzoek aanvragen

Werkgever

Als werkgever dient u volledig te kunnen vertrouwen op het uitgevoerde werkingssfeeronderzoek en de hieraan verbonden conclusie door uw accountant of adviseur. Bestaat er twijfel? Vermijd risico's en laat het werkingssfeeronderzoek door ons uitvoeren. 


Accountant

Uw klant is aangeschreven bij een BPF. Als accountant kunt u twee dingen doen. 

1 Ons inschakelen om een werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren voor uw klant;

2 Zelf een werkingssfeeronderzoek uitvoeren als BPF deskundige. Dat is mogelijk na het afronden van een driedaagse BPF opleiding en het afleggen van een examen. Meer informatie hierover vindt u hier. 


Pensioenadviseur

U geeft dagelijks pensioenadvies, maar hoe zat het ook alweer met een werkingssfeeronderzoek? Schakel ons in voor advies of voor het uitvoeren van een werkingssfeeronderzoek. 

Kosten

De kosten van een werkingssfeeronderzoek zijn sterk afhankelijk van het type onderzoek en de tijdsduur hiervan. Na een eerste indruk van uw casus kunnen wij een ruwe schatting maken van de kosten, maar deze is nooit van tevoren definitief vast te stellen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Waarom BPF-CAO Auditbureau?

De kwaliteit van het werkingssfeeronderzoek is essentieel gezien het veranderende landschap van pensioenen en wetgeving.


Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke werkingssfeeronderzoek.

Werkingssfeeronderzoek aanvragen

Stappenplan BPF werkgever

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme werkgevers.

Stappenplan BPF accountant

Voorkom de grootste BPF fouten, weet wat te doen bij een aanschrijving en download het GRATIS stappenplan met aandachtspunten voor slimme accountants.

Is uw portefeuille compliant?

Wilt u de BPF risico's in kaart brengen van uw gehele portefeuille om de mogelijke schade te beperken? Wij kunnen u helpen met het compliant maken van uw portefeuille. Schakel onze hulp in.

Heeft u direct een vraag?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u terug!

Ervaringen klanten

Werkgever
"Alles in huis om te ondersteunen in BPF vraagstukken, hoe complex ook."
Accountant
"Houvast in het complexe landschap van bedrijfstakpensioenfondsen."
Werkgever
"Ondersteuning, een stappenplan en inzicht. Super audit en begeleiding."