Is pensioen aanbieden verplicht?

Bent u ondernemer en heeft u personeel in dienst? Mogelijk is pensioen aanbieden verplicht. Dit moet u zelf onderzoeken. Onze pensioenspecialisten helpen u daarbij.

Verplicht pensioen werkgever

Werkgevers zijn in principe niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Maar er zijn twee belangrijke uitzonderingen waardoor veel werkgevers toch verplicht zijn. 

  • De werkgever valt onder een sector valt waarvoor een collectief bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) geldt. 
  • In de cao is vastgelegd dat een pensioenregeling wordt aangeboden.

Wij onderzoeken voor u of één van deze punten voor u van toepassing is. Door op tijd de verplichtingen te onderzoeken, voorkomt u dat u later wordt geconfronteerd met een hoge claim van een pensioenfonds of (oud-)medewerker.

Verplichte pensioenregeling

Uw onderneming kan op basis van uw bedrijfsactiviteiten onder één van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen vallen. U bent in dat geval wettelijk verplicht zich te melden bij het Bpf. De verantwoordelijkheid om vast te stellen of u deel moet nemen aan het pensioenfonds, ligt bij u. 

Onderzoek verplicht pensioen werkgever

Of u wel of niet onder een verplichtstelling valt, blijkt in de praktijk vaak een lastige vraag. Dit komt omdat veel ondernemingen zich bezighouden met meerdere werkzaamheden. Met een werkingssfeeronderzoek onderzoeken wij of uw onderneming verplicht aangesloten moet zijn. 

Financiële gevolgen bij niet voldoen aan verplicht pensioen

Als u onterecht geen pensioenregeling aanbiedt, kan dit grote financiële gevolgen hebben wanneer dit aan het licht komt. Want het pensioenfonds kan dan met terugwerkende kracht premies vorderen. 

Is een pensioenregeling verplicht? Zo ontdek je het

Hoe ontdekt u of er een pensioenverplichting voor de werkgever is? Door een specialist op het gebied van werkingssfeer in te schakelen. Want met een werkingssfeeronderzoek wordt helder of de verplichtstelling van een BPF of cao van toepassing is.

Werkingssfeeronderzoek aanvragen

Wanneer is werkgever verplicht pensioen te betalen?

Als is vastgesteld dat de werkgever verplicht een pensioenregeling aan moet bieden, is hij vanaf dat moment ook verplicht om de pensioenpremie te betalen. Soms geldt er zelfs een betalingsplicht met terugwerkende kracht.


En hoe zit het met de verdeling van de kosten? De kosten komen niet alleen voor rekening van de werkgever. De pensioenpremie wordt gedeeltelijk door de werknemer betaald. De verdeling verschilt per pensioenfonds. Vaak is het 50-50 of 70% voor de werkgever en 30% voor de werknemer.

Geen pensioen verplichting werkgever maar toch pensioen aanbieden

Voor ongeveer 80% van de werkgevers is pensioen verplicht. De andere 20% heeft zelf de keuze. De grote meerderheid van deze bedrijven biedt toch een pensioenregeling aan. Onze collega’s van pesioen.com adviseren u over een nieuwe pensioenregeling starten.

De voordelen van het aanbieden van een pensioenregeling

  • Een goede financiële toekomst voor werknemer, partner en kinderen

  • Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

  • Collectief pensioen is voordeliger en heeft minder risico dan individuele pensioenopbouw

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor nieuw en bestaand personeel

Onderzoek verplicht pensioen? Vraag een offerte aan. Wij helpen u graag verder.