Opleiding BPF Deskundige

Leer zelfstandig werkingssfeeronderzoeken beoordelen en uitvoeren. Voor accountants, advocaten en adviseurs. 

Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een bedrijf heeft gewerkt dat onder een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. De BPF maakt in deze situatie hoge kosten die verhaald worden op de werkgever.


Wanneer u zelf BPF deskundige bent, kunt u risicovolle situaties voorkomen voor uw cliënt.


Uit de praktijk blijkt dat adviseurs steeds vaker met deze problematiek te maken krijgen, omdat ze aansprakelijk kunnen worden gehouden. Werkingssfeeronderzoek in het kader van een mogelijke pensioenverplichtstelling wordt hierdoor noodzakelijker dan voorheen. Doelstelling van het opleidingsprogramma is u als deelnemer klaarstomen voor het zelfstandig en verantwoord uitvoeren van een BPF onderzoek.

Datum & Locatie

 • Voorjaar 2021 te Bunnik
 • Najaar 2021 te Bunnik

Investering

 • € 1.995,- (excl. btw) dit is inclusief documentatie en verzorging, maar exclusief examen.
 • Optioneel BPF deskundige examen    € 495,- (excl. btw)

Opleidingsduur

 • van 09.30 tot 17.00 uur

PE/PO-punten

 • 18 PE/PO-punten per opleiding

Docenten

Dag 1: 

Inleiding/het kader

Dirk-Jan Plate CPC

 • Pensioenwet en Wet bedrijfstakpensioenfonds 2000;
 • Het verplichtstellingsbesluit: wel of niet verplicht?;
 • Soorten verplichtstellingen;
 • Lezen en interpreteren van verplichtstellingsbesluiten;
 • Het criterium ‘hoofdzaak’;
 • Relevante rechtspraak over werkingssfeer;
 • Behandeling van casuïstiek.

Dag 2: 

Verdieping

mr. Wim Thijssen

 • Geen premie, toch pensioen;
 • Uitleg methoden algemeen;
 • Uitleg verplichtstellingsbesluiten;
 • Voorbeelden verplichtstellingsbesluiten;
 • Handhaving;
 • Verkeerde indeling BPF;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Verjaring;
 • Advisering;
 • De praktijk: aansluitbeleid BPF;
 • Uitvoeren van werkingssfeeronderzoek;
 • Internationaal privaatrecht.

Dag 3: 

BPF en CAO

mr. Jan Aart van de Hoef

 • Wijziging pensioenregeling en transitie van BPF of naar BPF;
 • Medezeggenschap;
 • Vrijstellingen en voorwaarden;
 • Procesrecht;
 • Overgang onderneming;
 • Cao-recht.

Waarom BPF-CAO Auditbureau?

De kwaliteit van de opleiding is essentieel gezien het veranderende landschap van pensioenen en wetgeving. Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke BPF opleiding.

Opleidingsduur

De opleiding wordt verzorgd door gecertificeerde consultants van Nederlands Pensioenbureau Legal.

Het opleidingsprogramma omvat drie lesdagen van 09.30 - 17.00 uur. 

Accreditatie en certificering

Met het volgen van de driedaagse opleiding behaalt u 18 PE/PO-punten. U ontvangt een gespecificeerd deelnamecertificaat. Rondt u de opleiding af met het examen? Dan ontvangt u ook een diploma.

Studielast en examen

De studiebelasting van de opleiding, naast de aanwezigheidsuren, beslaat ongeveer 4 uur. U ontvangt als deelnemer een opleidingsmap ter voorbereiding. Aansluitend aan het lesprogramma kunt u besluiten deel te nemen aan het examen. De kosten voor het examen bedragen € 495,- excl. btw. Gedurende 16 dagen krijgt u de gelegenheid voor het uitwerken van het examen. De tijdbelasting voor het examen is ongeveer 16 uur. U kunt hier het examenreglement bekijken.

Verzeker uw plek voor de opleiding!

Voorbeeld aanschrijving BPF


Op grond van de bedrijfsactiviteiten en de statuten van het BPF valt onderneming “Globex” onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds StiPP. De premie bij het StiPP bedraagt 12% van de loonsom, waarvan 8% voor rekening van de werkgever komt. De werkgever heeft zijn medewerkers niet aangemeld door onwetendheid.


De werkgever heeft een eigen pensioenregeling voor zijn medewerkers.  Op grond van Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 stelt het BPF dat onderneming “Globex” zijn medewerkers alsnog met terugwerkende kracht moet aanmelden vanaf de indiensttreding van de eerste medewerker (10 jaar geleden) en staat hierin volledig in zijn recht. Voor de onderneming betekent dit alsnog afdragen van premies aan StiPP: 


10 jaar x 12% x €1.000.000 = €1.200.000 


De eigenaar van “Globex” kan nu concluderen dat hij ten onrechte 10 jaar premies heeft betaald aan de verzekeraar, maar ook dat de adviserende partij niet grondig genoeg naar de kwestie heeft gekeken. De onderneming krijgt in ieder geval een discussie met de verzekeraar en de accountant/advocaat die niet zonder meer de overeenkomst met terugwerkende kracht zal ontbinden.


Na maanden lang procederen zal moeten blijken in hoeverre de pensioenadviseur, accountant en/of pensioenverzekeraar aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de pensioenschade. Dit is een moeizaam traject wat business kan hinderen.


Om soortgelijke situaties te voorkomen is het raadzaam vroegtijdig de situatie goed te kunnen beoordelen als adviseur. Dit kunt u doen als BPF deskundige na het behalen van het certificaat en diploma.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.