Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) problematiek, handel proactief!

Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) problematiek, handel proactief!

Onze ervaring leert dat 6 procent van de cliënten van een accountant het risico loopt aangesloten te moeten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) terwijl ze dat niet zijn. Voor een BPF is dit namelijk een enorm groot risico door het ‘geen premie, toch pensioen’ principe. Een werknemer, die bewijst dat hij werkte bij een onderneming, die verplicht aangesloten moet zijn bij een pensioenfonds maar dat niet is, kan toch gewoon zijn pensioen claimen. Daarom wordt er de laatste jaren zeer streng gehandhaafd door pensioenfondsen. Ieder jaar zijn er meer procedures. De komende jaren zullen er hoogstwaarschijnlijk nog veel meer volgen.

Terugwerkende kracht tot 20 jaar

De terugwerkende kracht kan vele jaren premie inhouden. Op grond van art 3:310 BW, heeft een BPF de mogelijkheid de schade te claimen met een terugwerkende kracht van 20 jaar. Of aansluiting te voorkomen is, hangt helemaal af of er proactief naar de werkingssfeer gekeken wordt. Men kan wachten tot het moment dat het BPF bij bedrijven aanklopt. Pensioenfondsen worden echter steeds beter in het handhaven. Daarnaast schrijven zij iedere onderneming aan wanneer er ook maar een heel klein risico voor aansluiten is. Er zijn veel veel ondernemingen, die achteraf helemaal niet onder de werkingssfeer van een pensioenfonds blijken te vallen. Het BPF is vaak ongenadig en sluit aan met alle consequenties van dien. Voor de ondernemer is dat vervelend en duur. Daarnaast kost het veel tijd (en dus geld) om de zaak nog enigszins in goede banen te leiden.

Neem het initiatief en handel proactief

Proactief omgaan met een dossier leidt vaak tot andere conclusies over de werkingssfeer. Ons advies is dan ook om zelf het initiatief te pakken! Een BPF heeft gelijke bevoegdheden om tot incasso van de premie over te gaan als de belastingdienst. Als men het hard speelt, dat men soms doet, heeft een onderneming een slechte uitgangspositie wanneer het fonds de eerste stap zet.

Door een preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten voeren kunt u ons de risico’s van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) in kaart laten brengen. Zo is het van belang om te bepalen sinds wanneer u de werkzaamheden in het kader van de verplichtstellingsbeschikking verricht en/of de verplichtstellingsbeschikking in de loop der tijd gewijzigd is.  Heeft u direct een vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Over de schrijver