arrow_drop_up arrow_drop_down

Pensioenwet

Artikel 216. Burgerrechtelijke geschillen in het algemeen

Zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een uitvoeringsreglement of een pensioenreglement worden door de kantonrechter behandeld en beslist.

Raadpleeg het gratis stappenplan

Wat te doen bij aanschrijving bedrijfstakpensioenfonds