Wie wijst startende ondernemers op verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds?

Wie wijst startende ondernemers op verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds?

De Stichting van de Arbeid is in gesprek met de KvK over startende ondernemers en de verplichtstelling voor een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit is één van de stappen uit het Aanvalsplan witte vlek. Het doel van dit plan is om ervoor te zorgen dat meer werknemers pensioen op bouwen.

Gevolgen voor ondernemers die zich inschrijven in de KvK

Ondernemers die net starten met hun bedrijf worden door de melding meteen geïnformeerd of er een mogelijke aansluitplicht van toepassing is. De ondernemer kan zich op basis van de melding melden bij het BPF. Het BPF kan dan uitzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een aansluitplicht. Ons advies is om hiervoor altijd een onafhankelijke pensioenconsultant in te schakelen.

Ook toetsen verplichtstelling bij wijzigen activiteiten

Mogelijk gaat de KvK ook bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten informeren of er een mogelijke verplichtstelling is. Want met andere activiteiten kan het zijn dat een bedrijf dat eerst geen verplichte deelname aan een BPF had, dat nu wel heeft. Of andersom natuurlijk.

Werkingssfeeronderzoek: want het is niet altijd zo zwart-wit

Het is niet juist dat de KvK altijd alleen aan de SBI-code kan zien welk bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is. Er zijn voldoende voorbeelden waar het niet zo zwart-wit is. Daarom is vaak een werkingssfeeronderzoek nodig om vast te stellen of de werkgever zich aan moet sluiten bij een BPF.

Direct onderzoeken bij de start of wijziging activiteiten

Het is heel verstandig direct te onderzoeken of er een verplichte aansluiting is. Want als achteraf blijkt dat er een verplichtstelling was, moeten de pensioenpremies meestal alsnog (en met terugwerkende kracht) worden betaald. Het is duidelijk dat dit hele grote financiële gevolgen heeft.

Wij wijzen ondernemers op verplichtstelling pensioenfonds

Om de vraag uit de titel te beantwoorden: wij wijzen u op een verplichtstelling. Maar we vertellen het ook als er geen sprake is van een verplichting en u zelf kunt kiezen of en hoe u een pensioenregeling aanbiedt. Dankzij onze ruime ervaring en efficiënte werkwijze heeft u snel een duidelijk antwoord. De uitkomst is bovendien veel betrouwbaarder dan een geautomatiseerd advies van de KvK!

Aansluiting BPF onderzoeken? Neem contact met ons op!

Over de schrijver