Verplichte aanmelding bedrijfstakpensioenfonds

Verplichte aanmelding bedrijfstakpensioenfonds

Verplichte aanmelding bedrijfstakpensioenfonds

De meeste ondernemingen zijn verplicht om werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Omdat ze actief zijn in een bepaalde sector geldt een verplichtstelling. De werknemers bouwen pensioen op, de werkgever betaalt hiervoor premie aan het BPF. Er is geen vrijheid om zelf te kiezen voor een pensioenregeling.

Het Bpf-landschap

Deelname aan een pensioenregeling in een BPF kan verplicht zijn op grond van de Wet BPF 2000. Dit is een afkorting voor Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfondsen 2000. Bij een BPF komt de pensioenregeling voor werknemers van rechtswege tot stand. Als werknemers bepaalde werkzaamheden uitvoeren, zoals deze in een verplichtstelling zijn omschreven, vallen zij onder de werkingssfeer van een BPF.

Geen premie, wel pensioen

Het BPF loopt het risico dat de werknemer wel pensioen claimt, terwijl er in het verleden geen premie afgedragen is. In dat geval zal het BPF de premie op de werkgever verhalen. Het principe ‘Geen premie, wel pensioen’ is de reden voor een BPF om naar werkgevers te zoeken die ten onrechte niet aangesloten zijn.

BPF-verplichtstellingsonderzoek

Bent u nog niet aangesloten bij een BPF? Dan is de volgende vraag heel belangrijk: is voor uw onderneming recent een BPF-verplichtstellingsonderzoek uitgevoerd? Dit onderzoek wordt ook het werkingssfeeronderzoek genoemd. Het geeft antwoord op de vraag of u verplicht deel moet nemen aan een BPF of dat u zelf de keuze heeft welke pensioenregeling u aanbiedt aan werknemers.

Als werkgever moet u volledig te kunnen vertrouwen op het uitgevoerde werkingssfeeronderzoek en de hieraan verbonden conclusie door uw accountant of adviseur. Bestaat er twijfel? Neem geen risico’s en laat het werkingssfeeronderzoek door een BPF-deskundige uitvoeren.

Stappenplan aanschrijving BPF

Ons stappenplan helpt u bij het bepalen van een correcte strategie bij een aanschrijving door een BPF. Door het volgen van de zes stappen krijgt u handvatten om dit complexe onderwerp op de juiste manier op te pakken.

Naar het stappenplan → 

Stel uw vraag aan een pensioenconsultant

Over de schrijver