Bedrijfstakpensioenfonds Vlep verliest rechtszaak over werkingssfeer

Bedrijfstakpensioenfonds Vlep verliest rechtszaak over werkingssfeer

LikeMeat brengt producten op de markt die lijken op vlees. Geen echt vlees dus, maar toch vond het bedrijfstakpensioenfonds voor vlees, vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees (Vlep) dat het bedrijf onder de werkingssfeer van het bpf viel. Want volgens Vlep kunnen de veganistische frikandellen, gehaktballen en hamburgers beschouwd worden als gemaksvoeding. Daar is het bedrijf het niet mee eens. En de Haagse kantonrechter gaf LikeMeat gelijk.

Onderzoek werkingssfeer

In 2016 wilde het fonds LikeMeat niet registreren, omdat de bedrijfsactiviteiten niet aansloten bij de werkingssfeer van de Vlep. De onderneming ging begin 2018 startte daarom in 2018 een collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar. Daarvoor werd eerst nogmaals vastgesteld dat verplichte deelname niet aan de orde is. Het bpf Vlep stelde zelf een werkingssfeeronderzoek in en de conclusie in 2021 was dat deelname aan het pensioenfonds verplicht is.

Verplichtstellingsbesluiten

Bedrijfstakpensioenfonds Vlep meent dat de werknemers van LikeMeat verplicht moeten deelnemen aan de regeling van het fonds, omdat het bedrijf in zijn optiek gemaksvoeding produceert. Daarvoor verwijst het fonds naar verplichtstellingsbesluiten uit 2018 en 2022, waarin is vastgelegd wat allemaal onder gemaksvoeding wordt verstaan. LikeMeat ging hiermee niet akkoord.

Uitspraak kantonrechter

Het fonds vroeg de kantonrechter uitspraak te doen over de verplichtstelling. Die boog zich over de vraag of vleesvervangers onder de werking van het besluit voor verplichte deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds vallen. De vraag die beoordeeld moest worden: zijn de veganistische producten gemaksvoeding volgens de definitie van het besluit. Nee, oordeelt de kantonrechter, die de Van Dale uit 1992 daarvoor heeft geraadpleegd. Daarin staat helder uitgelegd dat alle producten die vallen onder gemaksvoeding vlees bevatten. Dat in het spraakgebruik ook niet-vleeshoudende snacks zo worden genoemd, doet daar niets aan af.

Details maken het verschil: schakel daarom een specialist in

Deze zaak laat zien dat het bij verplichte deelname aan een bpf om de kleinste details kan gaan. Dat maakt een werkingssfeeronderzoek door een specialist noodzakelijk. Wij hebben dit specialisme in huis. Neem daarom contact met ons op via 085 130 11 39 of vraag direct een offerte voor een onderzoek aan.


Over de schrijver