CAO blijkt nekslag voor onderneming

CAO blijkt nekslag voor onderneming

Bedrijf Jansen assembleert machines die in onderdelen binnenkomen. Daarnaast worden reparaties en revisies uitgevoerd op tweedehands machines. Hiermee is slechts een klein deel van de omzet gemoeid. De afgelopen paar jaar heerst er onrust binnen het bedrijf. De handel binnen Jansen is de laatste jaren minder geworden. Ook vermoeden de monteurs dat ze onder de cao Metalektro vallen, maar niemand durft dit aan te geven. Dit is enkele keren met de eigenaar besproken. Hij blijft erbij dat ze een handelsonderneming zijn en geen metaalbedrijf.

Piet is uit voorzorg drie jaar geleden lid geworden van de Metalektro vakbond. Hij is 59 en verwacht dat er ontslagen gaan vallen en in dat geval moet iemand zijn belangen behartigen. Het cao vraagstuk heeft hij nog niet durven bespreken vanwege de volhardendheid van de eigenaar dat ze een handelsonderneming zijn.

Cao-vraag heeft vergaande gevolgen

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor Jansen machinehandel. Veel onderdelen van de houtbewerkingsmachines die Jansen verhandelt komen uit China. De toelevering heeft weken stilgelegen, maar komt inmiddels weer langzaam op gang. Op maandagmorgen wordt het personeel bij elkaar geroepen. Jansen geeft openheid van zaken. Het gaat niet goed met de onderneming en hij moet reorganiseren. Piet wacht het niet af en belt nog dezelfde middag met de vakbond. De jurist van de vakbond geeft aan dat het vreemd is dat er geen cao wordt gevolgd. Wanneer twee dagen later Piet het gevreesde nieuws krijgt, gaat hij direct zijn situatie in kaart brengen om de financiële schade te beperken.

Vroegtijdig met pensioen gaan is een optie, echter is dat voor Piet niet mogelijk. De pensioenregeling bij Jansen is sober en biedt geen reële mogelijkheid. Het punt van de cao komt weer aan de orde en de vakbondsjurist gaat voor Piet aan de slag. Hij gaat Jansen bellen en verwijst Piet naar het bedrijfstakpensioenfonds. Volgens hem kan Piet zijn pensioenrechten daar claimen en heeft hij daar ook recht op vroegpensioen. In 2006 zijn de VUT rechten bij het fonds omgezet in een voorwaardelijk pensioen. Dat zou hij ook hebben gekregen als hij ‘gewoon’ was aangemeld bij het pensioenfonds.

Afgang Jansen door cao-regeling

Hoe de situatie afloopt is goed te voorspellen. Wanneer het BPF voor Metalektro constateert dat Jansen machines de cao van het BPF had moeten hanteren, dient het bedrijf met terugwerkende kracht de cao te hanteren. Dit betekent dat het bedrijf eventuele loonverschillen en pensioenpremies met terugwerkende kracht aan de werknemers moet betalen, ongeacht de huidige situatie van het bedrijf. Als het bedrijf onder het BPF valt krijgt Piet zijn volledige pensioen van het pensioenfonds, inclusief vroegpensioen. De rekening hiervoor gaat naar Jansen. Door deze maatregelen zal Jansen waarschijnlijk omvallen.

Hoe kan dit voorkomen worden?

Nederland telt ongeveer 250 Algemeen Verbindend Verklaarde cao’s. Werkgevers doen er goed aan om vroegtijdig na te gaan of de werkgever en/of de onderneming een bepaalde cao moet hanteren. Ontstaat er twijfel? In dat geval kunt u als werkgever een onafhankelijk werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren. Hierbij staat het analyseren en correct hanteren van juridische termen voorop. Want zo ziet u maar, één werknemer maakt het verschil.

Over de schrijver