Werkgever misleidt werknemers over het pensioen

Werkgever misleidt werknemers over het pensioen

In een casus die onlangs bij ons binnenkwam voelen werknemers zich misleid door hun werkgever. Al jaren doet hij beloftes over de arbeidsvoorwaarde pensioen. De werknemers twijfelen of de werkgever aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds en de werkgever belooft al jaren dat hij dit gaat uitzoeken. Maar dit gebeurt niet. 

Medezeggenschap over het pensioen

Het betreft hier om een bedrijf met ongeveer 20 werknemers. Wij hebben deze werknemers geadviseerd om het gesprek aan te gaan met de werkgever. Maar dat bleek in deze casus heel moeilijk. Daarom hebben we ze gewezen op de mogelijkheden om medezeggenschap te hebben over de bij arbeidsvoorwaarde pensioen in kleine ondernemingen. 

OR, personeelsvertegenwoordiger of personeelsvergadering

Ondernemingen met 50 of meer werknemers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Bij kleinere ondernemingen is die OR er meestal niet. Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen als de meerderheid van de werknemers  er achter staat een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Ook als er geen PVT is, dan is de werkgever verplicht tweemaal per jaar een personeelsvergadering (PV) te beleggen. In beide gevallen hebben de werknemers in kleine ondernemingen medezeggenschap en kunnen zij pensioen op de agenda zetten. 

Werkingssfeeronderzoek

Er is gerede twijfel of er een verplichte aansluiting is bij een bedrijfstakpensioenfonds. Daarom is ons advies om de risico’s in kaart te brengen door middel van een werkingssfeeronderzoek. Het is niet verstandig het werkingssfeeronderzoek pas uit te laten voeren nadat de werkgever door een BPF is aangeschreven. Want dit brengt meer (financiële) risico's met zich mee. 

Daarnaast is de werkgever volgens art. 4 Wet Bpf 2000 verplicht naar de uitkomsten van het onderzoek te handelen, ongeacht de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Is een BPF van toepassing? Dan wordt er met terugwerkende kracht vanaf de datum in dienst pensioen toegezegd voor de werknemers. Alle belang dus voor de werknemers om hier serieus werk van te maken en dit verder uit te zoeken. 

Hoe kunnen wij helpen?

Voor de werknemers van dit bedrijf voeren wij nu een werkingssfeeronderzoek uit. Zit u in een soortgelijke situatie? Wij kunnen nagaan of de werkgever verplicht aangesloten moet zijn bij een pensioenfonds en cao. Dit onderzoek doen wij onafhankelijk. Vervolgens kunnen wij zowel de werknemers als werkgever bijstaan bij het oplossen van het pensioenvraagstuk.  Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Bel 085 – 130 11 30 of neem direct contact met ons op.

Contact opnemen met onze pensioenspecialisten