De gevolgen van een bedrijfstakpensioenfonds aanschrijving voor een onderneming

De gevolgen van een bedrijfstakpensioenfonds aanschrijving voor een onderneming

Bedrijfstakpensioenfondsen voeren de procedure rond het handhaven van verplichtstellingen steeds stringenter uit. Dit heeft grote gevolgen voor een onderneming. In het verleden nam een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) ruimschoots de tijd om brieven te beantwoorden. Zeker wanneer er discussie was over wel of niet aansluiten. De afgelopen jaren zien wij dat die termijnen veel korter zijn. Daarnaast is wanneer voor het pensioenfonds de aansluiting vaststaat, de algehele procedure veel korter. Hierin scheelt een zeer groot gevaar voor bedrijven en werkgevers.

Pensioenfondsaansluiting met terugwerkende kracht

Pensioenfondsen kijken vaak naar sectorindelingen bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Als gevolg hiervan krijgt een onderneming een brief met de mededeling dat deze zich met terugwerkende kracht moet aansluiten. Wanneer de onderneming zich verweert tegen de stellingname van het BPF, zal het pensioenfonds desondanks redelijk snel in het proces de werkgever vragen om via een portal de salarisgegevens aan te leveren. In de praktijk is dit niet zo moeilijk aangezien salarispakketten koppelingen hebben met deze portals van pensioenfondsen.

Moeilijke keuze voor werkgevers

Werkgevers komen voor een moeilijke keuze te staan. Volgens de statuten van het bedrijfstakpensioenfonds is een werkgever namelijk verplicht deze gegevens aan te leveren. Wanneer de onderneming van mening is dat het niet onder de verplichtstelling valt, hoeft deze de statuten niet na te leven en is aanlevering van loongegevens niet nodig. Wanneer een onderneming de gegevens niet aanlevert, zal het BPF besluiten een ambtshalve nota te sturen. Deze is per definitie hoger dan de normale nota.

Salarisadministratie en het portal van het pensioenfonds

Wanneer de onderneming toch zou besluiten het portal in te vullen, ontstaat er een ander probleem. Terwijl de onderneming nog steeds van mening is dat deze hiertoe niet verplicht is, wordt door het delen van persoonlijke gegevens de AVG overtreden. Hiervoor zou toestemming van de werknemers nodig zijn. De werkgever zal een dergelijke toestemming niet willen vragen, omdat in zijn ogen de verplichtstelling niet van toepassing is.

Verklaring van recht over de werkingssfeer

Een oplossing is om de personeelsgegevens anoniem aan te leveren. Ook kan de onderneming een verklaring voor recht vragen dat het bedrijf niet onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt. Misschien vraagt het BPF de verklaring voor recht dat de onderneming er wel onder valt. In de praktijk maakt dat niet veel uit. De kantonrechter moet hier een oordeel geven. De vraagstelling is erg complex, de onderneming is in beginsel verdacht zijn wettelijke verplichtingen niet na te komen en de risico’s voor het BPF zijn torenhoog. In eerste instantie wint het BPF vaak dergelijke zaken.

Rechtsgang van pensioenfondsen en ondernemingen

Het pensioenfonds vraagt tegenwoordig altijd om een bij voorraad uitvoerbaar vonnis. Kantonrechters wijzen dit veelal toe, omdat het grote financiële belang voor een BPF bij het ontvangen van de premie erg groot is. Een hoger beroep tegen deze uitspraak is natuurlijk altijd mogelijk. De achterstallige premie moet wel alvast aan het pensioenfonds worden voldaan. De laatste jaren zijn er veel en rechtszaken geweest tussen pensioenfondsen en ondernemingen. Na een hoger beroep kunnen beide partijen ook nog in cassatie bij de Hoge Raad gaan. Deze kijkt alleen niet opnieuw naar de zaak zelf, maar gaan na of de rechters geen fouten hebben gemaakt.

Onafhankelijk pensioenfonds werkingssfeeronderzoek

Bedrijfsvoering en ondernemingsactiviteiten kunnen gedurende een periode veranderen met als gevolg dat uw bedrijf onder een ander bedrijfstakpensioenfonds viel of valt. Het is ten zeerste aan te raden om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de werkingssfeer binnen uw bedrijf. Ook zeker als tegenhanger van het onderzoek van het BPF. Kijk om meer te weten over onafhankelijke werkingssfeeronderzoeken.

Over de schrijver