Deliveroo valt onder werkingssfeer BPF en moet pensioenpremie betalen

Deliveroo valt onder werkingssfeer BPF en moet pensioenpremie betalen

De kans is groot dat maaltijdbezorger Deliveroo pensioenpremie moet afdragen aan het Pensioenfonds Vervoer. De Hoge Raad concludeerde dat Deliveroo onder de werkingssfeer valt van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Dit heeft grote financiƫle gevolgen voor het bedrijf dat inmiddels niet meer actief is in Nederland.

Verplicht premie betalen aan het pensioenfonds

Concreet betekent dit dat de maaltijdbezorger een forse rekening tegemoet kan zien van het pensioenfonds. Want het gaat niet alleen om de medewerkers die in dienst waren. Het gaat ook om de bezorgers die als zelfstandige werden ingehuurd, maar eigenlijk werknemers waren. Dit wordt schijnzelfstandigheid genoemd.

Cao is van toepassing

Het pensioenfonds stapte in 2019 met succes naar de kantonrechter omdat het van mening is dat het maaltijdbezorgingsbedrijf onder de werkingssfeer van de cao valt. Daarmee is Deliveroo verplicht om voor maaltijdbezorgers pensioenpremie af te dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Het gerechtshof bevestigde de uitspraak van de kantonrechter. Deliveroo wilde altijd doen geloven een technologiebedrijf te zijn in plaats van een vervoersbedrijf en ging in cassatie.

Ook pensioenafdracht voor freelancers

De arresten hebben niet alleen betrekking op maaltijdbezorgers die tussen pakweg 2015 en de eerste maanden van 2018 in dienst waren van Deliveroo. Ook zijn ze van toepassing op freelance medewerkers. Wanneer de cao van toepassing wordt verklaard, betekent dit dat bezorgers soms tot 2016 nog recht hebben op een cao-loon, inclusief vakantietoeslag en maaltijdvergoeding, maar ook dat pensioenpremie moet worden afgedragen.