Hoe bedrijven reageren op aanschrijvingen van pensioenfondsen

Hoe bedrijven reageren op aanschrijvingen van pensioenfondsen

Steeds vaker worden bedrijven aangeschreven door bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) om zich aan te sluiten. Omdat de gevorderde premie een terugwerkende werking kan hebben over een periode van vele jaren, is dat zeer ingrijpend voor deze bedrijven. Vaak is de vordering hoger dan de collectieve loonsom van het bedrijf. Wij zien dat bedrijven op drie manieren reageren op de stelling van pensioenfondsen.

Afwijzing door het bedrijf

Het bedrijf kiest ervoor om niet te reageren op de aanschrijving van het BPF. Hiermee onderschat het bedrijf echter het probleem. In het verleden reageerden bedrijfstakpensioenfondsen traag. Het bedrijf kwam er aanvankelijk voor een korte periode mee weg. Op dit moment zijn de doorlooptijden bij pensioenfondsen veel korter.

Het bedrijf belt de pensioenadviseur 

Aansluitingsverplichtingen bij pensioenfondsen zijn zeer juridisch en door de werkingssfeer erg formeel en specialistisch. Het is ondernemingsrechtelijk, Eigenlijk heeft het niets met pensioen te maken. Hoewel de pensioenadviseur ogenschijnlijk de meest logische keuze lijkt, is de keuze voor een juridisch opgeleide adviseur veel beter. Vaak is op de achtergrond ook een ondernemingsrecht advocaat nodig. De gevolgen zijn vaak zeer verstrekkend. Ook is het procesrisico groot wanneer er een verschil van inzicht is over de werkingssfeer met het BPF.

De accountant of bedrijfsadviseur wordt gebeld 

Ondanks dat dit een hele logische keuze is, zien wij het in de praktijk hier nogal eens fout gaan. Zoals eerder gemeld is de BPF wetgeving erg formeel. In het verweer tegen een veronderstelde verplichtstelling is het  cruciaal de strategie voor de benadering naar een BPF vooraf goed te bepalen. In de praktijk zien wij dat de desbetreffende adviseur allerlei goedbedoelde informatie verstrekt, waarvan later blijkt dat deze onbedoeld de stellingen van het fonds onderbouwen of versterken. Vanaf het eerste moment dat een pensioenfonds zicht meldt, is specifieke deskundigheid cruciaal voor bedrijven.

Bedrijven mogen de aanschrijving van bedrijfstakpensioenfondsen niet onderschatten. In de praktijk heeft het BPF ook zeker niet altijd gelijk. Het is altijd zeer de moeite waard om dit eerst goed en te onderzoeken. Een gedegen werkingssfeeronderzoek door een onafhankelijk bureau kan verwarring en onaangename hoge kosten voorkomen. Meer weten over werkingssfeeronderzoeken? Neem voor vragen contact met ons op. Wij helpen u graag.

Over de schrijver