Verplichtstelling kost Booking.com mogelijk 278 miljoen

Verplichtstelling kost Booking.com mogelijk 278 miljoen

Booking.com houdt er rekening mee dat het honderden miljoenen kwijt is als het met terugwerkende kracht moet deelnemen aan pensioenfonds Reiswerk Pensioenen. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat Booking een online reisagent is en in principe onder de verplichtstelling valt. Volgens Booking is het bedrijf echter in hoofdzaak een IT-onderneming.

Geen verplichtstelling voor IT-onderneming

Die opstelling is de laatste strohalm voor de boekingssite. De site moeten bewijzen dat minder dan de helft van de totale loonsom samenhangt met de activiteiten als reisagent. Daarover is Booking nu in gesprek met het pensioenfonds. Als ze er samen niet uitkomen, dan moet het gerechtshof in Den Haag het oordeel vellen. Booking houdt al rekening met een kostenpost van 278 miljoen euro.

Alleen premie, geen rendement

Hoeveel de hotelwebsite exact zal moeten betalen bij de verplichtstelling is lastig te berekenen. De 278 miljoen slaat in ieder geval alleen op de achterstallige premie, en ziet niet op het misgelopen rendement op dat bedrag. Aan de andere kant heeft Booking zelf ook al die jaren een pensioenregeling voor de werknemers in de lucht gehouden.

Werkingssfeeronderzoek naar verplichtstelling BPF

Booking bood dus wel een pensioenregeling aan, maar krijgt mogelijk toch te maken met een forse boete. Dit benadrukt het belang om altijd vooraf een goed werkingssfeeronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek toont aan of er een verplichtstelling is voor een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Meer informatie? Neem contact met ons op

Over de schrijver